ติดต่อเรา

 


โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
113 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
เบอร์โทร 054-225089 โทรสาร 054-222637


e-mail : lplaorutis@dusit.ac.th

 


ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

Link แนะนำ

ละอออุทิศ Reality Show