>> โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
>> โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง เชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุขให้เด็ก ๆ ในวัน christmas and happy new year 2018 ดูรูปภาพ
>> โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนรู้พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ตามกิจกรรม

After School : before go back home (หลังเลิกเรียน) คลิกดูรายละเอียด และ After School : Weekend (วันเสาร์) คลิกดูรายละเอียด

>> กิจกรรมโครงการวันพ่อแห่งชาติ ดูรูปภาพ
>> กิจกรรม ๙ ปี ๙ ไกล ก้าวไปกับละอออุทิศ / และกาดมั่วครัวละออ ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ที่ทำการแห่งใหม่) ดูรูปภาพ
>> โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ "เพชรบวรวิทย์" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย "๑๑๙ ปี ศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ได้ดีทุกที่ทุกทาง" ดูรูปภาพ
>> นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ทัศนศึกษา ดูรูปภาพ
>> กิจกรรมโครงการ สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ (แบงก์ชาติเก่า) ดูรูปภาพ

>> เชิญชวนผู้ปกครอง และนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Monday Morning Breakfast Buffet ในวันจันทร์ ที่ 20 พ.ย. 2560

เวลา 07.00-10.00 น. ณ ครัวสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ที่ทำการแห่งใหม่)

 

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก